This is the place to go on my site if You have just arrived here from another Planet to help out with the Changes. WELCOME !

The Animals on Earth - The Pets and Friends we live alongside on Gaia.

Bildnamn LION AND CUB.

We have so many wonderful species of Animals here on our beautiful planet Earth, or Gaia as many of us call her. Some of the animals we like to have living with us in our homes are Cats, Dogs, Pet Pigs, Rabbits, and Horses (in a Stable next to the house.)

Many animals have great affection for their owners and are loved for their companionship and company and they are usually treated well by their owners, given good food to eat, and somewhere cosy to sleep, at least in this part of the World, like here in Sweden where animals are generally treated very well.

Sadly that is not true in many parts of the World where through ignorance Animals are treated like they had no Souls.

The thing is that we actually have many animals here on our planet,  that have bigger Hearts than many of the People living here. Three of the most Loving Animals here are the Dolphins, the Whales, and the Elephants. But many of our cats and dogs, and even birds and other animals have bigger Hearts than some humans. It is for this reason that we have come to be in such difficult times here.

When people have their Hearts open and are honest and kind to others then things are always better. So we are so very grateful here for the Animals we have been given into our care, because they have so much to teach us about Love, Loyalty, Respect and Care of each other.

Later on I will tell you a true story about how a pig saved a lady's life.

Why Daisy and Clover produce more milk. Varför Daisy och Clover producerar mera mjölk.

COW WITH LADY - KO MED DAM

Here on Earth millions of people drink milk from cows every day of their lives. We use the cream and make it into crème fraiche and sour cream and cheese.

Cows with names produce more milk than cows who are unnamed, scientists say.

A Newcastle University study of 516 cows found that Ermitrudes, Daisy's and other

 

cows with personal identities produced up to 454 more pints annually than their anonymous counterparts.

The researcher’s said: "Just as people respond better to the personal touch, cows also feel happier and more relaxed if they are given a bit more one-to one-attention."

It just occurred to me that the use of the word “who” regarding cows is grammatically incorrect and yet I refuse to call an animal for a “that”.{TZS}

SVENSKA

Här på jorden dricker miljoner människor mjölk från kor varenda dag. Vi använder Grädden till crème fraiche, gräddfil och ost.

Kor med namn producerar mera mjölk än kor utan namn säger vetenskapsmän. 

En studie på Newcastle Universitetet av 516 kor fann att Ermitrude’s, Daisy's och andra namn med personlig identitet producerade upp till 454 fler pints per år än deras anonyme motsvarigheter.

Forskarna sade ”Precis som människor svarar an bättre till en personlig behandling, känner sig också kor mycket lyckligare och mera avslappnade om dem får lite mer en-mot-en uppmärksamhet.

Taken from an original article by Caroline Gammell: Tagit från ursprunglig artikel av Caroline Gammel:

Written by Therese Zumi Sumner  24/09/2012

 

Det är här du ska gå på min sajt om du har nyligen anlänt från en annan planet, för att hjälpa oss med Förändringarna. VÄLKOMMEN!

Djuren på Jorden - Husdjuren och Vännerna som vi delar livet med på Gaia.

Bildnamn Bildtext

Vi har så många underbara arter av Djur här på vår vackra planet Jorden eller Gaia som många av oss kallar henne. Några av de djur som vi gillar att ha boende hos oss i våra hem är, Katter, Hundar, Grisar, Kaniner, o Hästen (i ett stall bredvid huset).

Många djur har stor tillgivenhet för deras ägare och är Älskat för deras sällskap. Dem är för det mesta väl omhändertagna av sina ägare, får bra mat att äta, och någonstans skönt att sova, åtminstone i vår del av världen. Här i Sverige behandlas oftast djuren väl.

Tråkigt nog är detta inte sant i många delar av världen där djur behandlas som om de inte hade en själ.

Saken är det att vi faktiskt har många djur här på vår planet som har större Hjärtan och Själar än många av människorna som bor här. Tre av de mest utvecklade djuren är Delfiner, Valar och Elefanter. Men många av våra Katter och Hundar och även Fåglar och andra djur har större Hjärtan än en del människor. Det är av denna anledning som vi har kommit att hamna i så svåra tider här.

När Människor har sina Hjärtan öppna och är ärliga och snälla mot andra då är saker o ting alltid bättre. Så vi är väldigt tacksamma här, för de djur som vi har fått ansvar att ombesörja och vårda, för att de har så mycket att lära oss om Kärlek, Respekt och omsorg om varandra.

Lite senare kommer jag att berätta en sann historia om hur en gris räddade en Kvinnas liv.

 

VÄLKOMMEN TILL MIN WEBSIDA.

Me

Välkommen till min Websida. Mitt namn är Therese Zumi Sumner och hela idén med denna websida är att dela med mig av på Engelska mest, eftersom jag önskar att det ska nås av folk överallt, och delvis på Svenska, av det som jag har studerat intensivt på andra Internet sajter under två års tid nu.

Mitt mål är att hjälpa dig att förstå så mycket som möjligt angående de enorma förändringar som händer på vår planet och var någonstans dessa förändringar tar oss.

Vet du om att det är en hel ny värld i antågande alldeles om hörnet? Har du kanske hört att det var något speciellt med 2012? Det kan man lugnt säga att det är.

December 2012 är inte slutet - det är början på en hel ny värld.

Vi lever nu i en tid av en stor Andlig uppvaknandet på vår planet. Den 21/12/12 var en viktig “höjdpunkt” för inflödet av enorma mängder Andlig energi till vår planet. Detta uppvaknande kommer att ta fart i en otrolig takt vid tidpunkten för ’The Event’. För alla detaljer om detta gå till sidan ’The Event’.

Written by             Therese Zumi Sumner          20/09/2012

WHAT OUR DOG FRIENDS CAN TEACH US.

Earlier this year Nicolya Christi posted on Facebook a photo of her German Shepherd dog and this information below which she received from a friend. It is truly a  wonderful list of great advice-advice from Our Dog Friends here on our planet, who truly understand the art of living and have much to teach us about how to live our lives in balance. ENJOY!


Remember, if a dog was the teacher you would learn things like:

*When loved ones come home, always run to greet them; 


*Never pass up the opportunity to go for a joyride; 


*Allow the experience of fresh air and the wind in your face to be pure Ecstasy; 


*Take naps; 


*Stretch before rising;


*Run, romp, and play daily; 


*Thrive on attention and let people touch you; 


*Avoid biting when a simple growl will do; 


*On warm days, stop to lie on your back on the grass; 


*On hot days, drink lots of water and lie under a shady tree; 


*When you're happy, dance around and wag your entire body; 


*Delight in the simple joy of a long walk; 


*Be loyal; 


*Never pretend to be something you're not; 


*If what you want lies buried, dig until you find it; 


*When someone is having a bad day, be silent, sit close by, and nuzzle them gently; 

There comes a time in life, when you walk away from all the drama and people who create it. You surround yourself with people who make you laugh, forget the bad, and focus on the good. So, love the people who treat you right.

Think good thoughts for the ones who don't. Life is too short to be anything but happy.

Falling down is part of LIFE...

Getting back up is LIVING.

 

Posted by Therese Zumi on the 07/12/2012